Velikonoční kůzlata k zamluvení

03/03/2013 16:46

Tak jako minulý rok nabzíme i letos "Velikonoční kůzlata" na tradiční sváteční stůl.

Jde o mléčná kůzlata, cca 8 - 10 týdnů stará, prodej v trupu (zabitá, vyvržená, stažená, bez hlavy). Živá jatečná kůzlata neprodáváme.