Stáže pro mladé

2014-08-22 13:02

Naší farmě se podařilo zapojit se do projektu stáže pro mladé ve kterém se mohou studenti odborných škol seznámit s reálnou praxí studovaného oboru.

U nás je možné se hlísit na pozici Zootechnik/ ošetřovatel zvířat.

 

Výtah z projektu stáže pro mladé, více na http://stazepromlade.cz/cz/pro-zajemce

Proč se zapojit do projektu jako stážista?

 • získáte praxi v oboru, který studujete,
 • seznámíte se s firemním prostředím společnosti v daném oboru, propojíte své teoretických znalosti s praxí;
 • firma, do které nastoupíte, Vám zajistí kvalitního mentora a vytvoří odpovídající podmínky pro průběh stáže;
 • získáte nové kontakty;
 • absolvujete individuální poradenství zaměřené na potřebné dovednosti pro vstup na trh práce
 • budete mít přístup k e-learningovému kurzu, zaměřenému na rozvoj soft-skills (měkkých dovedností);
 • dostanete hrubou hodinovou mzdou 60 Kč/hodinu.

Podmínky absolvování stáže

 • stáž musí být v souladu s oborem, který studujete;
 • je nutné předložit potvrzení o studiu;
 • délka stáže je v rozmezí 1 až 4 měsíců (závisí na dohodě s poskytovatelem)
  • žáci středních škol – 50 až 300 hodin,
  • studenti vyšších odborných škol a vysokých škol – 100 až 300 hodin;
 • stáž je mimoškolní aktivita – probíhá ve volném čase žáků a studentů.