Mliečne debničky

Komunitou podporované poľnohospodárstvo

Naším prianím je dodávať produkty nie obchodníkom, ale priamo konečným spotrebiteľom z nášho okolia. Viac informácií o tejto myšlienke sa dozviete na stránkach organizácií, napr. Komunitou podporované poľnohospodárstvo www.kpzinfo.cz, Asociácia miestnych potravinových iniciatív asociaceampi.cz, Pro-Bio liga www.biospotrebitel.cz

 súčasnosti nepokračujeme v distribúcii mliečnych debničiek